BOZP služby Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov…

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch. Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisov Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

zákon o BOZP

Zabezpečíme nasledujúce BOZP povinnosti:

Štandardný balík BOZP obsahuje:

Dokumentácia BOZP
Školenie BOZP
Poradenské služby BOZP
Riešenie pracovných úrazov
Hodnotenie a posudzovanie rizík
Účasť bezpečnostného technika pri kontrole Inšpektorátom práce
Dychové skúšky

Poradenstvo v oblasti BOZP

Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznámime Vás s Vašimi právami a povinnosťami, všeobecnými zásadami prevencie a základnými podmienkami na zaistenie bezpečnosti na pracovisku.

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Každý zamestnávateľ musí ma vypracovanú dokumentáciu v zmysle zákona o BOZP. Dokumentácia BOZP je vypracovávaná individuálne a reflektuje na potreby konkrétnej spoločnosti, či prevádzky. Vypracujeme Vám dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov.

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnickú službu definuje § 22 zákona o BOZP. Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby. Bezpečnostnotechnická služba spolu s pracovnou zdravotnou službou patria medzi tzv. preventívne a ochranné služby. Úlohou bezpečnostnotechnickej služby je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov

(kompletné spracovanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom…)

V rámci BOZP zabezpečujeme

Kde pôsobíme ?

Naše hlavné sídlo sa nachádza v Bardejove. Naše OOP služby poskytujeme po celom východnom Slovensku, najmä v týchto mestách:

– Bardejov – Prešov – Svidník – Stropkov
– Košice – Poprad – Stará Ľubovňa – Spišská Nová Ves
– Humenné – Sabinov – Kežmarok – Vranov Nad Topľou

KONTAKTUJTE NÁS CEZ FORMULÁR

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

    KONTAKTUJTE NÁS TELFONICKY

    Zavolajte nám

    V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

    FAQ
    CZIN.eu