Čo ponúkame ?

O našich BOZPO službách

Čo ponúkame ?

Ponúkame komplexné služby a poradenstvo v rámci BOZP a OPP:

  • Vypracovanie BOZP a OPP dokumentácie,
  • Bezpečnostnotechnické služby,
  • Školenia BOZP a OPP,
  • Spisovanie a šetrenie pracovných úrazov,
  • Zabezpečenie požiarnej ochrany pre firmy a obce,
  • Kontroly požitia alkoholických nápojov na pracovisku v pracovnej dobe,
  • Kontroly dodržiavania osobných ochranných pracovných pomôcok OOPP,
  • Previerky bezpečnosti práce.

Komplexné služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany zabezpečujeme priamo u Vás.

CZIN.eu