Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba patrí medzi zákonné povinnosti každého zamestnávateľa, keďže sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci, pričom kľúčovým cieľom je aktívna prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov.

zákon o BOZP

Čo je pracovná zdravotná služba?

Pracovná zdravotná služba zahŕňa:

Kvalifikované poradenstvo,
Dokumentácia PZS
Posúdenie zdravotných rizík
Hodnotenie rizík
Hodnotenie a posudzovanie rizík
Navrhovanie príslušných opatrení
Vypracovanie prevádzkových poriadkov

PZS predstavuje služby v oblasti ochrany zdravia pri práci. Ochranou zdravia pri práci je vytvorenie bezpečných
pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce.
PZS sa týka každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 1 osobu, či už na trvalý pracovný pomer alebo na
dohodu.

Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú:

 • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické
  pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore
  preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v
  špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
 •  verejný zdravotník, alebo
 •  zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.
  (§ 30a ods.3)

Zamestnávateľ zabezpečuje 

pracovnú zdravotnú službu zdravotníckymi pracovníkmi podľa odseku 3, ktorí sú s
ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „vlastný zamestnanec“); ak
zamestnávateľ nemá na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vlastných zamestnancov,
zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu dodávateľským spôsobom.
(§ 30a odsek 4))

Kde pôsobíme ?

Naše hlavné sídlo sa nachádza v Bardejove. Naše OOP služby poskytujeme po celom východnom Slovensku, najmä v týchto mestách:

– Bardejov – Prešov – Svidník – Stropkov
– Košice – Poprad – Stará Ľubovňa – Spišská Nová Ves
– Humenné – Sabinov – Kežmarok – Vranov Nad Topľou

KONTAKTUJTE NÁS CEZ FORMULÁR

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

  KONTAKTUJTE NÁS TELFONICKY

  Zavolajte nám

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

  FAQ
  CZIN.eu