OPP služby Bardejov, Prešov, Svidník, Stropkov…

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi. Povinnosti uložené legislatívou sú uvedené v zákone č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, následne v ďalších súvisiacich legislatívnych predpisoch. Povinnosti vyplývajúce z týchto legislatívnych predpisov Vám zabezpečíme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

zákon o BOZP
BOZP balík služieb

Zabezpečíme nasledujúce OPP povinnosti:

Štandardný balík BOZP obsahuje:

Dokumentácia
Školenie OPP
Poradenské služby
OPP Grafické znázornenia a značenia
Účasť požiarneho technika pri kontrolách HaZZ
Komunikácia s inštitúciami

Poradenstvo v oblasti OPP

Podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.

Školenia zamestnancov v oblasti OPP

Poskytujeme školenia a overovanie vedomostí zamestnancov, vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v oblasti OPP.

Vypracovanie dokumentácie OPP

Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej pravidelná aktualizácia.

Ponúkame vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.


V rámci OPP zabezpečujeme

 • Zabezpečenie požiarnej ochrany v obci.
 • Komplexné služby nášho technika požiarnej ochrany priamo u nášho partnera.

Kde pôsobíme ?

Naše hlavné sídlo sa nachádza v Bardejove. Naše BOZP služby poskytujeme po celom východnom Slovensku, najmä v týchto mestách:

– Bardejov – Prešov – Svidník – Stropkov
– Košice – Poprad – Stará Ľubovňa – Spišská Nová Ves
– Humenné – Sabinov – Kežmarok – Vranov Nad Topľou

KONTAKTUJTE NÁS CEZ FORMULÁR

Napíšte nám

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

  KONTAKTUJTE NÁS TELFONICKY

  Zavolajte nám

  V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky alebo emailom.

  FAQ
  CZIN.eu